Sähkösuunnittelu

Laadimme laadukkaat, yksilölliset sähkö-, taloautomaatio- ja valaistussuunnitelmat hankkeeseesi hyvässä vuorovaikutuksessa toiveitasi kuunnellen.

Suunnitteluideologiamme on, että saat kaiken kattavat sähkösuunnitelmat hankkeeseesi vaivattomasti ja kustannustehokkaasti yhdeltä taholta ja että kaikki hankkeeseen liittyvät sähkötekniset järjestelmät on sovitettu yhteen jo ennen hankkeen toteutusvaihetta.

Käytössämme on alan uusinta tekniikkaa edustava Cadmatic Electrical sähkösuunnitteluohjelmisto, jonka avulla pystymme tuottamaan nykyvaatimusten mukaiset suunnitelmat laadukkaasti ja kustannustehokkaasti niin uudisrakennuksiin kuin saneerauskohteisiinkin, olipa kyseessä sitten asuinrakennus tai yrityksen toimitilat.

Erityinen vahvuutemme sähkösuunnittelutyössä on laaja-alainen työkokemus sähköurakoinnin parista, mikä tuo merkittävää lisäarvoa ja antaa näkökulmaa sähkösuunnitelmien sisältöön myös niiden järkevän käytännön toteutuksen osalta.

Tarjoamme myös sähkösuunnitteluun liittyviä konsultaatiopalveluita, kuten hankekartoitusta ja muita asiantuntijapalveluita.

Toteuttamamme suunnitelmat voivat sisältää kaikki hankkeen sähköistyksen osa-alueet:

SÄHKÖSUUNNITTELU

 • Yleinen sähkösuunnittelu
 • Aurinkosähköjärjestelmät
 • Sähköauton latausratkaisut

TALOAUTOMAATIOSUUNNITTELU

 • KNX-taloautomaatio
 • DALI
 • Modbus

VALAISTUSSUUNNITTELU

 • Valaisimien sijoittelu
 • Valaisimien tyypittäminen
 • Valaistuksen ohjaus

TELEJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

 • Yleiskaapelointiverkot
 • Lähiverkkoratkaisut
 • Antennijärjestelmät

TURVAJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

 • Hälytinjärjestelmät
 • Kameravalvonta
 • Sähköiset kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmät

AV-JÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

 • Monihuoneäänentoisto
 • Kotiteatterijärjestelmät
 • Esitystekniikka