SÄHKÖSUUNNITTELU

Suunnitteluprosessin alussa sovimme kanssasi tapaamisen, jossa käymme yhdessä läpi hankkeen luonteen, mitä toimintoja rakennukseen halutaan, mikä on niiden järkevä toteutustapa ja mitkä ovat niiden suuntaa-antavat toteutuskustannukset. Tunnemme edustamiemme teknologioiden mahdollisuudet ja tuomme ne tietoosi parhaamme mukaan jo projektin alkumetreiltä asti. Yksityiskohtaisen hankkeeseen perehtymisen jälkeen aloitamme sähkösuunnittelutyön.

Laadukkaan sähkösuunnitelman toteutuksessa otetaan aina huomioon voimassa olevat määräykset, toiveesi, käytännöllisyys, sekä kustannustehokkuus. Takaamme, että toteuttamiemme suunnitelmien jokainen yksityiskohta on perusteltavissa ja huolellisesti mietitty.

Suunnittelutyön päätteeksi sähkösuunnitelmat toimitetaan sähköurakoitsijalle. Laadukkaasti toteutetun suunnitelman johdosta urakoitsijalle ei jää epäselvyyksiä sen sisällön suhteen. Tämän ansiosta asennustyöt kohteessa etenevät suoraviivaisesti ja tehokkaasti ilman virheitä. Tarvittaessa myös valvomme työmaalla sähkösuunnitelmien noudattamista. Työn valmistuttua hoidamme tyypillisesti vielä loppupiirustukset ja muun projektiin liittyvän dokumentoinnin kuntoon.